Kompaniýa habarlary

 • “In-Cosmetics Asia 2022” -de “Uniproma”

  “In-Cosmetics Asia 2022” -de “Uniproma”

  Häzirki wagtda “In-cosmetics Asia 2022” Bangkokda üstünlikli geçirilýär.Kosmetika Aziýa, şahsy ideg goşundylary üçin Aziýa Pacificuwaş ummanynda öňdebaryjy waka.Kosmetika Aziýa goşulyň, bu ýerdäki ähli ýerler ...
  Koprak oka
 • CPHI Frankfurt 2022-de Uniproma

  CPHI Frankfurt 2022-de Uniproma

  Häzirki wagtda CPHI Frankfurt 2022 Germaniýada üstünlikli geçirilýär.CPHI derman çig mallary barada uly ýygnak.CPHI arkaly, önümçilik düşünjelerini almaga we täzelenip durmaga bize köp kömek edip biler ...
  Koprak oka
 • Latyn Amerikasyndaky “In-Cosmetics” -de “Uniproma” 2022

  Latyn Amerikasyndaky “In-Cosmetics” -de “Uniproma” 2022

  “Cosmetics Latin America 2022” Braziliýada üstünlikli geçirildi.“Uniproma” sergide güne ideg we makiýa products önümleri üçin käbir innowasion poroşoklary resmi taýdan satuwa çykardy.Görkeziş wagtynda Uniproma ...
  Koprak oka
 • Niasinamid deri üçin näme edýär?

  Niasinamid deri üçin näme edýär?

  Niasinamidiň derini bejermek düzümi hökmünde köp sanly peýdasy bar: Giňeldilen gözenekleriň görünmegini azaltmak we “mämişi gabygy” dokalan derini gowulaşdyrmak Deriniň goragyny dikeltmek ...
  Koprak oka
 • Bakuchiol: Retinolyň täze, tebigy alternatiwasy

  Bakuchiol: Retinolyň täze, tebigy alternatiwasy

  Bakuchiol näme?Nazariýanyň pikiriçe, ösümlikdäki käbir maddalar witiligo ýaly şertleri bejermek üçin eýýäm ulanylýar, ýöne ösümlikden bakuchiol ulanmak soňky döwürde ulanylýar.& ...
  Koprak oka
 • Nol gaharlanma bilen hakyky netijeler üçin tebigy retinol alternatiwalary

  Nol gaharlanma bilen hakyky netijeler üçin tebigy retinol alternatiwalary

  Dermatologlar, kollageniň köpelmegine, ajallaryň azalmagyna we zap b-e kömek etmek üçin kliniki gözleglerde A witaminden alnan altyn standart düzümi bolan retinol bilen gyzyklanýar.
  Koprak oka
 • Kosmetika üçin tebigy konserwantlar

  Kosmetika üçin tebigy konserwantlar

  Tebigy konserwantlar tebigatda tapylan we emeli gaýtadan işlemezden ýa-da beýleki maddalar bilen sintez etmezden önümleriň wagtyndan öň zaýalanmagynyň öňüni alyp bilýän maddalardyr.Ösmegi bilen ...
  Koprak oka
 • In-kosmetikada uniproma

  In-kosmetikada uniproma

  In-Cosmetics Global 2022 Pari Parisde üstünlikli geçirildi.“Uniproma” sergide soňky önümlerini resmi taýdan hödürledi we pudagyň ösüşini dürli hyzmatdaşlar bilen paýlaşdy.Ş ...
  Koprak oka
 • Oktokril ýa-da Oktil Metoksitsinat üçin alternatiwalar gözleýärsiňizmi?

  Oktokril ýa-da Oktil Metoksitsinat üçin alternatiwalar gözleýärsiňizmi?

  Oktokril we Oktil Metoksitsinat gün şöhlesiniň formulalarynda köpden bäri ulanylýar, ýöne önümleriň howpsuzlygy we daşky gurşaw baradaky aladalaryň artmagy sebäpli soňky ýyllarda bazardan ýuwaş-ýuwaşdan ýitip barýar ...
  Koprak oka
 • Bakuchiol, bu näme?

  Bakuchiol, bu näme?

  Garrylygyň alamatlaryny almaga kömek edýän ösümlikden alnan derini bejermek düzümi.Bakuchiolyň derisinden başlap, ony nädip gündelik işiňize goşmalydygyna çenli, bilmeli zatlaryňyzy tapyň ...
  Koprak oka
 • “ÇAGA FOAMYNY” ”PEODDALARY WE EDILMELERI (SODIUM COCOYL ISETHIONATE)

  “ÇAGA FOAMYNY” ”PEODDALARY WE EDILMELERI (SODIUM COCOYL ISETHIONATE)

  Smartsurfa-SCI85 (SODIUM COCOYL ISETHIONATE) näme?Adatdan daşary ýumşaklygy sebäpli “Çaga köpük” diýlip atlandyrylýan Smartsurfa-SCI85.Çig mal kükürdiň bir görnüşinden ybarat surfaktantdyr ...
  Koprak oka
 • Uniproma bilen Pari Parisdäki kosmetika

  Uniproma bilen Pari Parisdäki kosmetika

  “Uniproma” 2022-nji ýylyň 5-7-nji aprelinde Pari Parisdäki “In-Cosmetics Global” sergisine gatnaşýar. B120 stendinde siziň bilen duşuşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Innowasiýa n ... ýaly köp ugurly täze başlangyçlary hödürleýäris!
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2