Makiýa up seriýasy

  • Söwda ady
  • Haryt ady
  • CAS No.
  • Emläk
  • “PromaShine-T140E”

   Titan dioksid (we) Silisiýa (we) Alumina (we) Bor nitridi (we) Alýumin distaraty (we) Trietoksikaprililsilan 13463-67-7;7631-86-9;1344-28-1;10043-11-5;300-92-5;2943-75-1 Ak poroşok; Gidrofob Jikme-jiklikleri görüň
  • “PromaShine T170F”

   Titan dioksidi;Gidratly kremnit;Stear turşusy;Izopropil titanium triisostearate;Dimetikon / winiltrimetilsiloksizilikat krossopolimer;Dimetikon / silsesquioksan kopolimer;Polihidroksistear kislotasy 13463-67-7; 10279-57-9; 57-11-4;61417-49-0;;68440-84-6;58128-22-6 Ak poroşok, Gidrofob, Rutile Jikme-jiklikleri görüň
  • “PromaShine-T260CM”

   Titan dioksid (we) Silisiýa (we) Alumina (we) Trietoksikaprililsilan (we) Mika 113463-67-7; 7631-86-9; 1344-28-1;2943-75-1; 12001-26-2 Ak poroşok, ýag fazasynda dargadyň we saklaň Jikme-jiklikleri görüň