Taryhymyz

2005

2005 年

Angliýada döredildi we UV süzgüçli işimize başlady

2008-nji ýyl

DCIM100MEDIADJI_0096.JPG

Gün şöhlesinden goramak üçin çig malyň ýetmezçiligine jogap edip, Hytaýda ilkinji zawodymyzy esaslandyryjy hökmünde döretdik.

Bu zawod soňraky kuwwaty 8000mt / sag-dan gowrak bolan PTBBA-nyň dünýädäki iň uly öndürijisine öwrüldi.

2009

taryh00.

Aziýa-Pacificuwaş umman bölümi Gonkong we Hytaý materiginde döredildi.

2010-njy ýyl

1bfc4e61

Aziýa bazaryndaky barha artýan islegi kanagatlandyrmak üçin derini ýagtylandyrmak üçin iň meşhur önümleri taýýarladyk.

2014

Taryh-3

Derini aşgarlaýan önümlerimiz “Cosmos & Ecocert” tarapyndan tassyklandy.

2014

2014

EUB müşderilerine has gowy hyzmat bermek üçin Germaniýada Müşderi Hyzmat Merkezi döredildi.

2016

Halkara konteýner goük gämisi, gün ýaşanda asmanda, ightük transporty, deňiz gämisi

2016-njy ýylda käbir önümlerimiziň satuw mukdary bazardaky 1-nji ýere ýetdi.

2019

taryh007

Awstraliýa şahamçasy sebit müşderilerine has gowy hyzmat bermek üçin döredildi.

2020

Taryh-4

Dünýäniň iň meşhur derman kärhanasyny üpjün ediji.

2021

taryh008

Biz elmydama ýolda ...