Latyn Amerikasyndaky “In-Cosmetics” -de “Uniproma” 2022

“Kosmetika Latyn Amerikasy 2022” üstünlikli geçirildiBraziliýa.“Uniproma” resmi taýdan işe başladygüne ideg we makiýa up üçin käbir innowasion poroşoklarönümleri sergiden.

图片 1

Görkezişiň dowamynda “Uniproma” biziň bilen tanyşdyrdysatylýar önümleriwe müşderisgiňişleýin organiki däl UV süzgüçleri öz içine alýan köp ugurly önümlerimiziň arasynda gaty özüne çekdi,modahimiki UV süzgüçleri we işleýän maddalar.

Görkeziş netijeli boldy!


Iş wagty: 28-2022-nji sentýabr