“PromaCare-FA” (Tebigy)

Gysga düşündiriş:

Ferul turşusy tüwi kepekinden alynýar, güýçli antioksidant işjeňlige we antiseptiki täsire eýe bolup, lukmançylykda, pestisidlerde, saglyk önümlerinde, kosmetiki çig malda we iýmit goşundylarynda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady Ferul turşusy (Tebigy)
CAS No. 1135-24-6
Himiki ady Ferul turşusy
Arza Aklaýjy krem, losyon, serum, maska, ýüz arassalaýjy, maska
Bukja Deprek üçin 25 kg tor
Daş görnüşi Ak inçe poroşok
% Assay 98.0 min
Guramakda ýitgi Iň ýokary 5.0
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Derini aklaýan
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.

Arza

Ferul turşusy tüwi kepekinden alynýar, güýçli antioksidant işjeňlige we antiseptiki täsire eýe bolup, lukmançylykda, pestisidlerde, saglyk önümlerinde, kosmetiki çig malda we iýmit goşundylarynda giňden ulanylýar.

Ferul turşusy derini bejermek önümlerinde aklamak, antioksidant, gün şöhlesi, çişmä garşy we beýleki täsirler bilen ulanylýar.

Ferul turşusynyň gurluşy tirozinaza we tirozinaz L-dopanyň tebigy substratyna meňzeýär.Tirozinazyň işjeňligini bäsdeşlik edip, melanin önümçiligini azaldyp biler we şeýlelik bilen aklamak we gyrmyzy aýyrmak täsirine ýetip biler.

Ferul kislotasy güýçli antioksidant häsiýetlere eýedir we wodorod peroksid, superoksid radikallary, gidroksil radikallar we ş.m. ýaly dürli erkin radikallary netijeli zaýalap bilýär. bedende artykmaç reaktiw kislorod görnüşleri we kislorod stresini saklaýar.

Ferul kislotasynyň ultramelewşe siňdirişiniň iň ýokary derejesi 236 nm we 322 nm bolup, bu tolkun uzynlygyndaky ultramelewşe şöhleleriniň derä zeper ýetmeginiň öňüni alyp ýa-da azaldyp biler.Ferul kislotasy tebigy gün şöhlesi hökmünde ulanylyp bilner.Adaty gün şöhlesi bilen bilelikde ulanylyp, goşa gorag roluny oýnap biler we UV şöhleleriniň derä ýetirýän zyýanyny azaldyp biler.

 


  • Öňki:
  • Indiki: