P-tert-butil Benzoik kislotasy

Gysga düşündiriş:

Alkid rezin modifikatoryny öndürmek, emulsiýany kesmek, ýag çalýan ýag goşundysy, polipropilen nukleýasiýa serişdesi we stabilizator öndürmek üçin ulanylýar.Alkid rezininiň reňkini we ömrüni gowulaşdyryp, guradyş wagtyny gysgaldyp biler.Nebit goşundysy hökmünde ulanylanda, asyl funksiýalaryny we wirusa garşy işini gowulaşdyryp biler.Durnuklaýjy hökmünde ulanylyp, bariý duzy, natriý we kaliý önümçiliginde ulanylyp bilner.Şeýle hem akyl kesiş emulsiýasynda antioksidant, rezin örtüklerdäki pos ingibitorlary we çalgy ýagy üçin ulanylyp bilner.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

CAS 98-73-7
Haryt ady P-tert-butil Benzoik kislotasy
Daş görnüşi Ak kristal tozy
Çözüw Alkogolda we benzolda ereýär, suwda eräp bilmeýär
Arza Himiki aralyk
Mazmuny 99.0% min
Bukja Bir halta üçin 25 kg
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.

Arza

P-tert-butil Benzoik kislotasy (PTBBA) ak kristal tozy, benzo kislotasynyň emele gelenlerine degişlidir, alkogolda we benzolda eräp bilýär, suwda eräp bilmeýär, himiki sintezde, kosmetika, atyrda giňden ulanylýan organiki sinteziň möhüm aralygydyr. alkid rezini, ýagy kesmek, çalgy goşundylary, iýmit konserwantlary we ş.m. üçin polietileniň stabilizatory hökmünde ulanyp boljak beýleki pudaklarda.

Esasy ulanylyşy:

Alkid rezin önümçiliginde gowulandyryjy hökmünde ulanylýar.Alkid rezini başlangyç ýagtylygy gowulandyrmak, reňk äheňiniň we ýagtylygynyň dowamlylygyny ýokarlandyrmak, guradyş wagtyny çaltlaşdyrmak we ajaýyp himiki garşylygy we sabynly suw çydamlylygy üçin p-tert-butil benzo kislotasy bilen üýtgedildi.Bu amin duzuny ýag goşundysy hökmünde ulanmak iş öndürijiligini we posuň öňüni alyp biler;Kesýän ýag we çalgy ýagy hökmünde ulanylýar;Polipropilen üçin ýadro serişdesi hökmünde ulanylýar;Iýmit saklaýjy hökmünde ulanylýar;Poliester polimerizasiýasyny sazlaýjy;Bariý duzy, natriý duzy we sink duzy polietileniň stabilizatory hökmünde ulanylyp bilner;Şeýle hem awtoulag dezodorant goşundysynda, agyz lukmançylygynyň daşky filminde, erginli konserwant, ýaglaýjy goşundy, polipropilen ýadro serişdesi, PVX ýylylyk stabilizatory, metal işleýji kesiji suwuklyk, antioksidant, alkid rezin modifikatory, akym, boýag we täze gün şöhlesinde ulanylyp bilner;Şeýle hem himiki sintez, kosmetika, hoşboý ys we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan metil tert butilbenzoat önümçiliginde ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki: