SHINE + Elastik peptid Pro / Palmitoýl tripeptid 5, Hexapeptid-9, Hexapeptid-11, Betaine, 1,2-Pentanediol, Gliserol, Suw

Gysga düşündiriş:

Derini kollageniň ýitirmek mehanizmine gönükdirilen, güýçlendirýän kollagen, heksapeptid-9 goşýan palmitoýl tripeptid-5
Dermal çatrygy we kollageniň zaýalanmagyny saklaýan heksapeptid-11, utgaşyklyk kombinasiýasy üçin barlanýar we
betaine esasly çözüji optimizasiýasyna bil baglap, Peptidiň aralaşmagyna we bio-elýeterliligine esaslanyp, tehnologiýa dermany akyl bilen nyşana alýar,
kollagen ýitgisini netijeli aýyrýar, deriniň inçe çyzyklaryny we ýygyrtlaryny azaldýar, deriniň berkligini ýokarlandyrýar we deriniň çeýeligini dikeldýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Marka ady SHINE + Elastik peptid Pro
CAS No. /, /, 122837-11-6, 107-43-7,5343-92-0,56-81-5,7732-18-5
INCI ady Palmitoýl tripeptid 5, Hexapeptid-9, Hexapeptid-11, Betaine, 1,2-Pentanediol, Gliserol, Suw
Arza Toner, çygly losyon, serumlar, maska
Bukja Çüýşe üçin 1kg
Daş görnüşi Reňksiz aç-açan suwuklyk
Peptidiň mazmuny 5000ppm min
Çözüw Suw ergini
Funksiýa Kollagen, Gatylaşdyrylan DEJ birikmesini goşuň, kollagen zaýalanmagyny saklaň
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Salkyn we gurak ýerde 2-8 ° C derejesinde saklanýar
Doza 0,2-5.0%

Arza

Kollageniň üstüni dolduryň, gialuron turşusynyň öndürilmegine kömek ediň, dermis bilen epidermisiň arasyndaky baglanyşygy güýçlendiriň, epidermisiň tapawutlanmagyna we ýetişmegine kömek ediň we kollageniň zaýalanmagynyň öňüni alyň.

Netijeliligi bahalandyrmak:

Kollagen sintezini öňe sürmegiň netijeliligine baha bermek: kollagen sintezini öňe sürmek üçin güýçli ukyp

ECM bilen baglanyşykly gen synagy: ECM sintezi bilen baglanyşykly gen aňlatmasy ep-esli ýokarlandy

Adam bedeniniň netijeliligini bahalandyrmak: guýruk gyrmalarynyň sany, uzynlygy we meýdany ep-esli azalýar

In vitro transdermal täsirine baha bermek: umumy transdermal täsiri takmynan 4 esse ýokarlanýar


  • Öňki:
  • Indiki: