“PromaCare-GG” / Gliseril glýukozidi

Gysga düşündiriş:

“PromaCare-GG”, glikozid baglanyşyklary bilen birleşdirilen gliserinden we glýukoza molekulalaryndan ybarat önümdir.Miluomunyň (Feniks) esasy işjeň maddasy bolup, keratinositlerde akwaporin 3-AQP3 öndürijiligini ýokarlandyryp biler we şeýlelik bilen güýçli nemlendiriji täsir gazanyp biler;beýleki tarapdan, deriniň öz immunitetini güýçlendirip, deriniň antioksidant güýjüni işjeňleşdirip, garry öýjükleri ýaşaryp, öýjükleriň ýaşaýyş güýjüni ýokarlandyryp, garry öýjüklerde prokollageni köpeldip, garramaga garşy durup we deriniň zeperlenmesini çalt düzedip biler.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare-GG”
CAS No. 22160-26-5
INCI ady Gliseril glýukozid
Arza Krem, suw, losyon, beden losyony
Bukja Deprek üçin 5kg tor, ýa-da deprek üçin 25kg tor, ýa-da deprek üçin 100kg tor
Daş görnüşi Reňksiz açyk sary açyk ýelimli suwuklyk
Derňew 40.0-55.0%
Çözüw Suwda ereýär
Ýaramlylyk möhleti 1 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 0,5-5%

Arza

“PromaCare”-GG glikozid baglanyşyklary bilen birleşdirilen gliserinden we glýukoza molekulalaryndan ybarat önüm.“PromaCare-GG” adatça tebigatda utgaşyklygy goramak molekulasy hökmünde bar.Köpugurly öýjük işjeňleşdirijisidir we deriniň päsgelçiligini nemlendirmek we bejermek funksiýasyna eýedir. Miluomunyň (Feniks) esasy işjeň maddasy, akapaporin 3-AQP3 keratinositlerde işlemegine kömek edip biler we şeýlelik bilen güýçli nemlendiriji täsire ýeter;beýleki tarapdan, deriniň öz immunitetini güýçlendirip, deriniň antioksidant güýjüni işjeňleşdirip, garry öýjükleri ýaşaryp, öýjükleriň ýaşaýyş güýjüni ýokarlandyryp, garry öýjüklerde prokollageni köpeldip, garramaga garşy durup we deriniň zeperlenmesini çalt düzedip biler.

(1) Öýjükleriň ýaşaýyş ukyplylygyny we metabolizmasyny güýçlendiriň

(2) Deri öýjükleriniň täzelenmegini işjeňleşdiriň

(3) Deri öýjükleriniň antioksidant kuwwatyny ýokarlandyrmak (SOD)

(4) Garry öýjüklerde I görnüşli kollagen prekursorynyň sintezini çaltlaşdyryň

(5) Deriniň nemlenmegini, çeýeligini we tekizligini ýokarlandyrmak

(6) Deriniň gyzarmagyny azaldyň we dökülmä garşy göreşiň

(7) oundaralary bejermegi we dokumalary bejermegi çaltlaşdyryň


  • Öňki:
  • Indiki: