“PromaCare-SH” (kosmetiki dereje, 5000 Da) / Natriý gialuronat

Gysga düşündiriş:

Dermislere aňsatlyk bilen girýänligi sebäpli aýratyn peýdaly otaglar.Pes woltly impulsyň ýa-da ýylylygyň kömegi bilen deri kondisionerleri tarapyndan import edilýär.“PromaCare-SH” (kosmetiki dereje, 5000 Da) täze öýjükleriň döremegini gowulaşdyryp, deriniň hakyky bahasyny duýmagy üçin garrylyga garşy durup biler.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare-SH” (kosmetiki dereje, 5000 Da)
CAS No. 9067-32-7
INCI ady Natriý gialuronat
Himiki gurluşy
Arza Toner, çyglylyk losyony, Serumlar, maska, ýüz arassalaýjy
Bukja Folga sumkasy üçin 1kg, karton üçin 10kg tor
Daş görnüşi Ak poroşok
Molekulýar agram Takmynan 5000Da
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Nemlendiriji serişdeler
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 0.05-0.5%

Arza

Natriý gialuronat (gialuron turşusy, SH), gialuron turşusynyň natriý duzy, D-glýukuron kislotasynyň we N-asetil-D-glýukozaminiň müňlerçe gaýtalanýan disakarid birliklerinden düzülen çyzykly ýokary molekulýar agramly mukopolisakariddir.
1) safetyokary howpsuzlyk
Haýwan däl gelip çykyşy bakterial fermentasiýa
Ygtyýarly synag ýa-da guramalar tarapyndan geçirilen howpsuzlyk synaglarynyň tapgyry
2) purokary arassalyk
Örän pes hapalar (belok, nuklein kislotasy we agyr metal)
Önümçilik prosesinde beýleki näbelli hapalaryň we patogen mikroorganizmleriň hapalanmagy ýok, berk önümçilik dolandyryşy we ösen enjamlar bilen kepillendirilýär.
3) Hünär hyzmaty
Hususy önümler
Kosmetikada SH programmasy üçin ähli taraplaýyn tehniki goldaw.
SH-nyň molekulýar agramy 1 kDa-3000 kDa.Dürli molekulýar agramly SH kosmetikada dürli funksiýalara eýe.
Beýleki nemlendirijiler bilen deňeşdirilende, SH daşky gurşaw tarapyndan az täsir edýär, sebäbi pes çyglylykda iň ýokary gigroskopiki kuwwaty, has ýokary çyglylykda iň pes gigroskopiki kuwwaty bar.SH kosmetika pudagynda ajaýyp nemlendiriji hökmünde giňden tanalýar we “Ideal tebigy nemlendiriji faktor” diýilýär.
Şol bir kosmetiki formulada bir wagtyň özünde dürli molekulýar agramlar SH ulanylanda, global nemlendiriji we derini köpeltmek funksiýasyny işjeňleşdirmek üçin sinergetiki täsirleri bolup biler.Deriniň çyglylygy we trans-epidermal suwuň az ýitmegi derini owadan we sagdyn saklaýar.


  • Öňki:
  • Indiki: