Sunsafe-DHHB / Diethylamino Gidroksibenzoyl Hexyl Benzoate

Gysga düşündiriş:

“Sunsafe-DHHB”, ygtybarly, täsirli ultramelewşe goragly, ýagy çözüp bilýän himiki gün şöhlesidir.UV diapazonynyň “Sunsafe-DHHB” defilady 320-den 400 nm tolkun uzynlygyna çenli ähli UVA-ny gurşap aldy, iň ýokary siňdiriş derejesi 354 nm.Şonuň üçin gorag üçin, Sunsafe-DHHB häzirki iň gowy gün şöhlesi Sunsafe ABZ bilen täsir edýär.Şeýle-de bolsa, Sunsafe DHHB-iň güne durnuklylygy, Sunsafe ABZ-den has gowy, sebäbi Sunsafe ABZ-nyň ultramelewşe şöhlelerini siňdirmek ukyby günüň içinde çalt azalýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Parametr

Söwda ady Güneşli-DHHB
CAS No. 302776-68-7
Haryt ady Dietilamino Gidroksibenzoýl Geksil Benzoat
Himiki gurluşy
Daş görnüşi Ak reňkli açyk losos reňkli poroşok
Derňew 98.0-105.0%
Çözüw Oilagda ereýär
Arza gün şöhlelerinden goraýan spreý, gün şöhlelerinden goraýan krem, gün şöhlesinden ýasalan taýak
Bukja Deprek üçin 25 kg
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza Japanaponiýa: iň ýokary 10%
Asean: iň ýokary 10%
Awstraliýa: iň ýokary 10%
.B: iň ýokary 10%

Arza

Gün şöhlesinden goraýan önümlerde oýnaýan “Sunsafe-DHHB” funksiýasy:

(1) UVA-da ýokary siňdiriş täsiri bilen

(2) UV tarapyndan öndürilen erkin radikal üçin güýçli gorag täsiri bilen.

(3) UVB gün şöhlesiniň SPF bahasyny ýokarlandyrmak

(4) lightagtylygyň gaty gowy durnuklylygy bilen uzak wagtlap netijeliligi saklaň

Avobenzon bilen deňeşdirilende

“Sunsafe-DHHB”, ygtybarly, täsirli ultramelewşe goragly, ýagy çözüp bilýän himiki gün şöhlesidir.UV diapazonynyň “Sunsafe-DHHB” defilady 320-den 400 nm tolkun uzynlygyna çenli ähli UVA-ny gurşap aldy, iň ýokary siňdiriş derejesi 354 nm.Şonuň üçin gorag üçin, Sunsafe-DHHB häzirki iň gowy gün şöhlesi Sunsafe ABZ bilen täsir edýär.Şeýle-de bolsa, Sunsafe-DHHB-iň güne durnuklylygy, Sunsafe-ABZ-den has gowy, sebäbi Sunsafe-ABZ-nyň ultramelewşe şöhlelerini siňdirmek ukyby günüň içinde azalýar.Şonuň üçin formulada Sunsafe-ABZ-iň ýitgisini azaltmak üçin beýleki UV sorujyny ýeňil stabilizator hökmünde goşmaly.“Sunsafe-DHHB” ulanylanda bu mesele barada alada etmek hökman däl.


  • Öňki:
  • Indiki: