Uni-Karbomer 934 / Karbomer

Gysga düşündiriş:

Uni-Carbomer 934, biri-birine bagly poliakrilat polimerdir.Gysga akym häsiýetine eýedir we aç-açan jeller, kremler, losýonlar we süspansiýalar üçin ajaýyp galyňlygy hödürleýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady Uni-Karbomer 934
CAS No. 9003-01-04
INCI ady Karbomer
Himiki gurluşy
Arza Açyk losyon we krem, Açyk ge, şampun, beden ýuwmak
Bukja PE örtükli karton guty üçin 20kg tor
Daş görnüşi Ak tüýli poroşok
Iscapyşmazlyk (20r / min, 25 ° C) 30,500-39,400mpa.s (0,5% suw ergini)
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Galyňlaşdyryjy serişdeler
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 0.2-1.0%

Arza

Karbomer möhüm galyňlaşdyryjydyr.Akril kislotasy ýa-da akrilat we alil efir bilen baglanyşdyrylan ýokary polimerdir.Onuň düzüm böleklerine poliakril turşusy (gomopolimer) we akril kislotasy / C10-30 alkil akrilat (kopolimer) degişlidir.Suwda erän reologiki üýtgediji hökmünde ýokary galyňlaşdyryjy we asma häsiýetlere eýedir we örtüklerde, dokma önümlerinde, derman önümçiliginde, gurluşykda, ýuwujy serişdelerde we kosmetikada giňden ulanylýar.

Karbomer, suw bilen çişip, az mukdarda garyndy goşup (trietanolamin, natriý gidroksidi ýaly), ýokary aç-açan koagulýasiýanyň emele gelmegi, gysga reologiki ýa-da uzyn reologiki görnüşde nanoskale akril kislotasynyň rezinidir.

Uni-Carbomer 934, biri-birine bagly akril polimer bolup, gysga reologiýa bilen suwda eräp bilýän reologiki galyňlaşdyryjydyr. , karbomer 934 aýdyňlygy ýokary däl.Açyk jellerde, kremlerde we emulsiýalarda giňden ulanylýar.

Netijeler we peýdalar:
1. Gysga reologiki aýratynlyklar
2. Netijeli galyňlaşma
3. ýaýramak aňsat

Programma meýdanlary:
1. Açyk jel
2. Açyk kremler we losýonlar
3. Şampun we beden ýuwmak

Maslahat
1. Maslahat berilýän ulanyş 0,2-1.0wt%
2. Polimer garyşdyrylanda ortaça deň derejede ýaýlaň, ýöne aglomerasiýadan gaça duruň.Ony ýaýratmak üçin ýeterlik derejede garmaly
3. visapyşyklylygyň ýitmegini azaltmak üçin zyýansyzlandyrylandan soň ýokary tizlikli gyrkmakdan ýa-da garyşdyrmakdan saklanmalydyr


  • Öňki:
  • Indiki: