Uni-Karbomer 940HC / Karbomer

Gysga düşündiriş:

Uni-Carbomer 940HC biri-birine bagly poliakrilat polimerdir.Highokary ýapyşyklylygy, ajaýyp galyňlaşdyrmagy we pes dozaly işini togtatmagy başarýan ýokary täsirli reologiýa üýtgediji hökmünde ulanylýar.Şeýle hem amatly asma serişdesi hökmünde O / W losýonlarynda we kremlerde giňden ulanylýar.Alkogol bilen zyýansyzlandyrylanda, ýalpyldawuk arassa suw ýa-da gidro-alkogolly jeller we kremler emele gelýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady Uni-Karbomer 940HC
CAS No. 9003-01-04
INCI ady Karbomer
Himiki gurluşy
Arza Losyon / krem, Saç bezegi jeli, Şampun, Beden ýuwmak
Bukja PE örtükli karton guty üçin 20kg tor
Daş görnüşi Ak tüýli poroşok
Iscapyşmazlyk (20r / min, 25 ° C) 19,000-35,000mpa.s (0,2% suw ergini)
Iscapyşmazlyk (20r / min, 25 ° C) 40,000-55,000mpa.s (0,5% suw ergini)
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Galyňlaşdyryjy serişdeler
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 0.2-1.0%

Arza

Karbomer möhüm galyňlaşdyryjydyr.Akril kislotasy ýa-da akrilat we alil efir bilen baglanyşdyrylan ýokary polimerdir.Onuň düzüm böleklerine poliakril turşusy (gomopolimer) we akril kislotasy / C10-30 alkil akrilat (kopolimer) degişlidir.Suwda erän reologiki üýtgediji hökmünde ýokary galyňlaşdyryjy we asma häsiýetlere eýedir we örtüklerde, dokma önümlerinde, derman önümçiliginde, gurluşykda, ýuwujy serişdelerde we kosmetikada giňden ulanylýar.

Uni-Carbomer 940HC, ýokary nemlendiriji ukyby bolan, ýokary täsirli we pes dozaly galyňlaşdyryjy we saklaýjy serişde hökmünde hereket edýän güýçli nemlendiriji ukyby bolan biri-birine bagly poliasil polimerdir.Alkogol bilen zyýansyzlandyrylyp, ýokary düşnükli jel emele getirip biler.Karboksil topary zyýansyzlandyrylandan soň, molekulalar zynjyry aşa giňelýär we otrisatel zarýadyň biri-birinden aýrylmagy sebäpli ýapyşyklyk ýüze çykýar.Suwuk maddalaryň hasyllylygyny we reologiýasyny ýokarlandyryp biler, şonuň üçin az dozada togtadyp bolmaýan maddalary (granula, ýag damjasy) almak aňsat.O / W losyonynda we kremde amatly saklaýjy serişde hökmünde giňden ulanylýar.

Sypatlar
1. lowokary täsirli galyňlaşdyrmak, pes dozada saklamak we durnuklaşdyrmak ukyby
2. Gysga akym (damja däl) häsiýet
3. highokary aýdyňlyk
4. visapyşyklyga temperatura täsirini garşylaň

Goýmalar:
Losyon we krem
Şampun
Beden ýuwmak

Cokary aýdyňlyk formulalary:
Jeli arassalaň
Gidro-alkogol jelini arassalaň
Saç bezegi jeli

Üns beriň:
Aşakdaky amallar gadagan, ýogsam galyňlaşmak ukybynyň ýitmegine sebäp bolýar:
- Bitaraplaşdyrylandan soň dowamly garyşyk ýa-da ýokary gyrkymly garyşyk
- dowamly UV şöhlelenmesi
- Elektrolitler bilen birleşdiriň


  • Öňki:
  • Indiki: