Polipoksizuksin kislotasy (PESA) 95%

Gysga düşündiriş:

PESA fosfor we azot däl köpugurly masştab we poslama inhibitory, adaty organofosfinlerden has gowy täsirleri bilen kalsiý karbonat, kalsiý sulfat, kalsiý florid we kremniniň şkalasy üçin gowy göwrümli inhibisiýa we dispersiýa bar.Organofosfatlar bilen gurlanda sinergizmiň täsiri görnüp dur.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady Polipoksizuksin kislotasy (PESA) 95%
CAS No. 109578-44-1
Himiki ady Polipoksizuksin kislotasy (natriý duzy)
Arza Erguwujy meýdanlar, nebit ýatagy doldurýan suw, aýlanýan salkyn suw, gazan suwy
Bukja Deprek üçin 25 kg tor
Daş görnüşi Ak-açyk sary poroşok
Gaty mazmun% 95.0 min
pH 10.0 - 12.0
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Tereziniň inhibitorlary
Ýaramlylyk möhleti 1 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.

Arza

PESA fosfor we azot däl köpugurly masştab we poslama inhibitory, adaty organofosfinlerden has gowy täsirleri bilen kalsiý karbonat, kalsiý sulfat, kalsiý florid we kremniniň şkalasy üçin gowy göwrümli inhibisiýa we dispersiýa bar.Organofosfatlar bilen gurlanda sinergizmiň täsiri görnüp dur.

PESA gowy biodegrasiýa häsiýetine eýedir, ýokary gidroksidi, ýokary gatylygy we ýokary pH bahasy bolan ýagdaýynda sowuk suw ulgamyny aýlamakda giňden ulanylyp bilner.PESA ýokary konsentrasiýa indeksinde işledilip bilner.PESA-nyň hlor we beýleki suw arassalaýjy himiki serişdeleri bilen gowy sinergizmi bar.

Ulanylyşy:
PESA nebit ýataklaryny doldurýan suw, çig nebit suwsuzlygy we gazanlar ulgamynda ulanylyp bilner;

PESA polat, nebithimiýa, elektrik stansiýasy, lukmançylyk sowuk suw ulgamyny aýlamakda ulanylyp bilner.

PESA gazly suwda, aýlanýan salkyn suwda, süýjediji zawodda we ýokary gidroksidi, ýokary gatylygy, ýokary pH bahasy we ýokary konsentrasiýa indeksinde membranany bölmekde ulanylyp bilner.

PESA ýuwujy meýdanlarda ulanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki: