Profuma-TML / Timol

Gysga düşündiriş:

Timol esasan ysly zatlar, dermanlar we görkezijiler we ş.m. ýasamak üçin ulanylýar, köplenç deri mikozyny we halta gurçugyny bejermekde hem ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Parametr

Söwda ady Profuma-TML
CAS No. 89-83-8
Haryt ady Timol
Himiki gurluşy
Daş görnüşi Ak kristal ýa-da kristal tozy
Mazmuny 98.0% min
Çözüw Etanolda ereýär
Arza Tagam we hoşboý ys
Bukja 25kg / Karton
Ýaramlylyk möhleti 1 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza s

Arza

Güýçli süýji derman ysy, hoşboý ysly (derman) ösümlik ysy, baý ysly ysy bar
1. Kekik ýagy we oregano ýagy ýaly efir ýaglarynda tebigy ýagdaýda bar
2. Iýmitde ulanmaga rugsat berilýän ysly zat
3. Antibakterial we antioksidant funksiýalary bilen iýmit goşundylarynda we haýwan saglygy önümlerinde antibiotikleri çalyşmak, içege gurşawyny gowulaşdyrmak we çişmegi azaltmak üçin giňden ulanylýar.
4. Diş pastasy, agz ýuwmak, süýji we ş.m. ýaly şahsy agyz önümlerinde köplenç ulanylýar.
5. Mör-möjeklerden goraýan we çygly subutnama ýaly sanitariýa önümlerinde köplenç ulanylýar

 


  • Öňki:
  • Indiki: