Profuma-VAN / Vanillin

Gysga düşündiriş:

Waniliniň düzüminde vanil noýbasy we güýçli süýtli ys bar, bu ysy güýçlendirip we düzedip biler.Kosmetika, temmäki, tort, süýji we bişirilen azyk pudaklarynda giňden ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Parametr

Söwda ady Profuma-VAN
CAS No. 121-33-5
Haryt ady Vanillin
Himiki gurluşy
Daş görnüşi Ak-sary sary kristallar
Derňew 97.0% min
Çözüw
Sowuk suwda azajyk ereýär, gyzgyn suwda ereýär.Etanolda, efirde, asetonda, benzolda, hloroformda, uglerod disulfidinde, sirke kislotasynda erkin erär.
Arza
Tagam we hoşboý ys
Bukja 25kg / Karton
Ýaramlylyk möhleti 3 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza s

Arza

1. Vanilin iýmit tagamy we gündelik himiki tagam hökmünde ulanylýar.
2. Vanilin, poroşok we noýba ysyny almak üçin gowy ysdyr.Wanilin köplenç esas ysy hökmünde ulanylýar.Wanilin, gyrmyzy, ot orkide, günebakar, gündogar hoşboý ysy ýaly ähli ys görnüşlerinde diýen ýaly giňden ulanylyp bilner.Yangaňlailialdehid, izoeugenol benzaldegid, kumarin, kenep ýakymly ysly tütetgi we ş.m. bilen birleşdirilip bilner, düzediji, üýtgediji we garyndy hökmünde hem ulanylyp bilner.Vanilin erbet demi ýapmak üçin hem ulanylyp bilner.Vanilin iýilýän we temmäki tagamlarynda hem giňden ulanylýar we vaniliniň mukdary hem köp.Vanilin, vanil noýbasynda, kremde, şokoladda we kofe tagamlarynda möhüm ysdyr.
3. Wanilini düzediji hökmünde ulanyp bolýar we vanil tagamyny taýýarlamak üçin esasy çig maldyr.Wanilin, biskwit, tort, süýji we içgiler ýaly tagamlary gönüden-göni ulanyp bolýar.Waniliniň dozasy adaty önümçilik zerurlyklaryna esaslanýar, adatça şokoladda 970mg / kg;Sakgyçda 270mg / kg;Tortlarda we biskwitlerde 220mg / kg;Süýjülikde 200mg / kg;Kondensatlarda 150mg / kg;Sowuk içgilerde 95mg / kg
4. Vanilin, vanilin, şokolad, krem ​​we beýleki tagamlary taýýarlamakda giňden ulanylýar.Waniliniň dozasy 25% ~ 30% -e ýetip biler.Wanilini biskwitlerde we tortlarda gönüden-göni ulanyp bolýar.Doza 0,1% ~ 0,4%, sowuk içgiler üçin 0,01%, ~ 0,3%, süýji 0,2% ~ 0.8%, esasanam süýt önümleri.
5. Künji ýagy ýaly tagamlar üçin vaniliniň mukdary 25-30% -e ýetip biler.Vanilin biskwitlerde we tortlarda gönüden-göni ulanylýar we dozasy 0,1-0,4%, sowuk içgiler 0.01-0.3%, süýjüler 0,2-0,8%, esasanam süýt önümlerini öz içine alýar.


  • Öňki:
  • Indiki: