“PromaCare-AGS” / “Askorbyl” glýukozidi

Gysga düşündiriş:

“PromaCare-AGS” glýukoza bilen durnuklaşdyrylan tebigy C witamini (askorbin kislotasy).Bu kombinasiýa, C witaminiň peýdalaryny kosmetiki önümlerde amatly we netijeli ulanmaga mümkinçilik berýär.“PromaCare-AGS” täze nesil C witaminidir.Tirozinazyň işjeňligini saklamak bilen melanin öndürijisini saklaýar;gün şöhlesinden döreýän reventina deriniň çişmegi, deriniň reňkini gowulandyrýar;Deriniň elastikligini ýokarlandyryp, kollagen güýçlendirýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare-AGS”
CAS No. 129499-78-1
INCI ady Askorbyl glýukozidi
Himiki gurluşy
Arza Aklaýjy krem, losyon, maska
Bukja Folga sumkasy üçin 1kg tor, deprek üçin 20kg tor
Daş görnüşi Ak, krem ​​reňkli poroşok
Arassalyk 99.5% min
Çözüw Oilagda ereýän c witamini, Suwda ereýär
Funksiýa Derini aklaýan
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 0,5-2%

Arza

“PromaCare-AGS” glýukoza bilen durnuklaşdyrylan tebigy C witamini (askorbin kislotasy).Bu kombinasiýa, C witaminiň peýdalaryny kosmetiki önümlerde amatly we netijeli ulanmaga mümkinçilik berýär.“PromaCare AGS” -y öz içine alýan kremler we losýonlar derä ulanylanda, deride bar bolan ferment α-glýukozidaza, “C” witaminiň saglyk peýdalaryny ýuwaş-ýuwaşdan boşatmak üçin “PromaCare-AGS” hereket edýär.

“PromaCare-AGS” ilkibaşda deriniň umumy äheňini ýeňilleşdirmek we ýaş tegmillerinde we düwürtiklerde pigmentasiýany azaltmak üçin Japanaponiýada kwaza-derman kosmetiki önümi hökmünde işlenip düzüldi.Geçirilen gözlegler beýleki ajaýyp peýdalary görkezdi we häzirki wagtda “PromaCare-AGS” bütin dünýäde ulanylýar - diňe bir aklamak üçin däl, eýsem gara reňkli derini ýagtyltmak, garramagyň täsirini üýtgetmek we goramak üçin gün şöhlelerinden goramak üçin ulanylýar.

Stabilityokary durnuklylyk: “PromaCare-AGS” askorbin kislotasynyň ikinji uglerodynyň (C2) gidroksil toparyna bagly glýukoza baglydyr.C2 gidroksil topary tebigy witaminiň peýdaly işjeňliginiň esasy ýeridir;Şeýle-de bolsa, bu C witaminiň zaýalanýan ýeri.Glyukoza C witamini ýokary temperaturadan, pH, metal ionlaryndan we zaýalanmagyň beýleki mehanizmlerinden goraýar.

Durnukly C witamini işjeňligi: “PromaCare-AGS” bolan önümler deride ulanylanda, α-glýukozidazyň täsiri C witamini ýuwaş-ýuwaşdan çykarýar we uzak wagtyň dowamynda C witaminiň peýdalaryny üpjün edýär.Formulirlemegiň peýdalary: “PromaCare-AGS” tebigy witamine garanyňda has erginlidir, pH ýagdaýynyň köpüsinde durnukly, esasanam derini bejermek önümlerini düzmek üçin ulanylýan pH 5.0 - 7.0.“PromaCare-AGS”, C witamini beýleki dermanlara garanyňda has aňsatdygyny görkezdi.

Has ýagty deri üçin: “PromaCare-AGS” esasan C witamine meňzeş usulda işläp biler, melanositlerdäki melanin sintezini basyp deriniň pigmentasiýasynyň öňüni alar.Şeýle hem deriniň has ýeňil pigmentasiýasyna getirýän melaniniň mukdaryny azaltmak ukybyna eýedir.

Sagdyn deri üçin: “PromaCare-AGS” adam deri fibroblastlary tarapyndan kollageniň sintezini öňe sürýän C witamini ýuwaş-ýuwaşdan çykarýar we şeýlelik bilen deriniň ýumşaklygyny ýokarlandyrýar.“PromaCare-AGS” bu artykmaçlyklary uzak wagtyň dowamynda üpjün edip biler.


  • Öňki:
  • Indiki: