PromaCare-EAA / 3-O-Etil askorbin kislotasy

Gysga düşündiriş:

“PromaCare-EAA” askorbin kislotasynyň emele gelşidir, şu wagta çenli iň ajaýyp önümleriň biridir.Himiki gurluşynda örän durnukly we has oňat öndürijiligi bolan askorbin kislotasynyň hakyky durnuksyz we reňksiz önümi, sebäbi onuň alyş-çalyş tertibi derä girenden soň C witamini bilen deňdir.Dermislere girmek üçin kesikula girmek aňsat we bio-ferment bilen VC-e dargamak üçin ýokary bio-elýeterlilik.Tirozinazyň işjeňligini saklap, melanin önümçiligini togtadýar.Deriniň çişmeginiň öňüni almak. Gün şöhlesi;deriniň reňkini gowulandyrýar.Deriniň elastikligini ýokarlandyryp, kollagen güýçlendirýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare-EAA”
CAS No. 86404-04-8
INCI ady 3-O-Etil askorbin kislotasy
Himiki gurluşy
Arza Aklaýjy krem, losyon, deri kremi.maska
Bukja Folga sumkasy üçin 1 kg tor, karton üçin 20 halta
Daş görnüşi Ak-ak reňkli kristal tozy
Arassalyk 98% min
Çözüw Oilagda ereýän c witamini, Suwda ereýär
Funksiýa Derini aklaýan
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 0,5-3%

Arza

“PromaCare-EAA” askorbin kislotasynyň emele gelşidir, şu wagta çenli iň ajaýyp önümleriň biridir.Himiki gurluşynda örän durnukly we has oňat öndürijiligi bolan askorbin kislotasynyň hakyky durnuksyz we reňksiz önümi, sebäbi onuň alyş-çalyş tertibi derä girenden soň C witamini bilen deňdir.

“PromaCare”-EAA kosmetiki formulada aňsatlyk bilen ulanylýan özboluşly lipofil we gidrofil materialdyr.“PromaCare” -iň bolmagy iň möhümdir-EAA dermise aňsatlyk bilen girip we biologiki täsirini ösdürip biler, arassa askorbin kislotasy bolsa dermise girip bilmez diýen ýaly.

“PromaCare”-EAA askorbin kislotasynyň täze durnukly önümidir we kosmetika üçin ajaýyp saýlawdyr.

“PromaCare” -niň keşbi-EAA:

Ajaýyp akartma täsiri: Cu-da hereket edip, tirazinazyň işjeňligini saklaň2+, melaniniň sinteziniň öňüni almak, derini täsirli ýagtylandyrmak we gyrmyzy aýyrmak;

Okislenmä garşy ýokary;

Askorbin kislotasynyň durnukly önümi;

Lipofil we gidrofil gurluşy;

Gün şöhlesinden döreýän çişmegi goraň we bakteriýalaryň köpelmegine päsgel beriň;

Deri gowulaşdyryň, deriniň çeýeligini üpjün ediň;

Deriniň öýjügini bejermek, kollageniň sintezini çaltlaşdyrmak;

Usuly ulanyň:

Emulsiýa ulgamy: “PromaCare” goşuň-EAA laýyk mukdarda suwa, pasta eräp başlanda (temperatura 60 to çenli peselende), ergini emulsiýa ulgamyna goşuň, garyşdyryň we deň derejede garmaly.Bu prosesde garyndyny emulsiýa etmegiň zerurlygy ýok.

Systemeke ulgam: “PromaCare” -ni göni goşuň-EAA suwa, deň derejede garmaly.

Haryt amaly:

1) akartýan önümler: krem, losyon, jel, düýp, maska ​​we ş.m.

2) Gyra garşy önümler: Kollageniň sintezini gowulandyryň, derini nemlendiriň we derini berkidiň;

3) Okislenmä garşy önümler: Okislenmä garşylygy güýçlendiriň we erkin radikallary ýok ediň

4) inflamokançlyga garşy önüm: Deriniň çişmeginiň öňüni alyň we deriniň ýadawlygyny aýyryň.


  • Öňki:
  • Indiki: