“PromaCare-TAB” / “Ascorbyl Tetraisopalmitate”

Gysga düşündiriş:

C witamini kosmetiki düzüm hökmünde deriniň ýagtyltmagy, kollagen sintezini öňe sürmek we lipidiň peroksidasiýasyny saklamak ýaly köp funksiýalara eýedir.“PromaCare-TAB” (askorbin tetraisopalmitat) ýokary temperaturada durnukly we ýaglarda gowy erginine eýe.“PromaCare-TAB” ajaýyp perkutan siňdirişini görkezýär we dürli fiziologiki funksiýalary ýerine ýetirmek üçin deride erkin C witamine öwrülýär.Antioksidleşdiriji, ýyldyrym, melanin inhibitory; ýokary durnuklylyk.Easilyeňil okislenmeýär, tirosinaz işjeňligini saklaýar, C witaminiň şuňa meňzeş funksiýasy bilen, ýöne deriniň aňsatlyk bilen siňdirýän VC-den 16,5 esse siňdirilişi.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare-TAB”
CAS No. 183476-82-6
INCI ady Ascorbyl Tetraisopalmitate
Himiki gurluşy
Arza Aklaýjy krem.Serumlar, maska
Bukja Alýumin üçin 1 kg ýa-da 5kg tor
Daş görnüşi Reňksiz açyk sary suwuklyk, gowşak häsiýetli ys bilen
Arassalyk 95% min
Çözüw Oilagda ereýän c witamini
Funksiýa Derini aklaýan
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 0.05-1%

Arza

“Ascorbyl tetra-2-hexyldecanoate” diýlip hem atlandyrylýan “PromaCare-TAB” (Ascorbyl Tetraisopalmitate), C witamini öndürijileriniň arasynda iň ýokary durnuklylygy bolan C witaminiň täze işlenip düzülen önümidir.Transdermally siňdirilip, C witamine täsirli geçirilip bilner;Melaniniň sintezini saklap we bar bolan Melanini aýryp biler;degişlilikde kollagen dokumalaryny deriniň düýbünde işjeňleşdirýär, kollagen önümçiligini çaltlaşdyrýar we deriniň garramagynyň öňüni alýar.Mundan başga-da, çişmä garşy serişde we antioksidant roluny ýerine ýetirýär.

“PromaCare-TAB” -yň aklaýjy we melanin siňdiriş täsiri umumy aklaýjy serişdelerden 16,5 esse ýokarydy;Önümiň himiki aýratynlyklary otag temperaturasynyň yşygynda gaty durnukly.Lightagtylyk, ýylylyk we çyglylyk şertlerinde şuňa meňzeş aklaýjy önümleriň durnuksyz himiki aýratynlyklary, gaty aklaýjy poroşokyň gaty siňdirilmegi we agyr metal aklaýjy maddalaryň adam bedenine zyýanly täsirleri bilen baglanyşykly kynçylyklary ýeňip geçýär.

Aýratynlyklary we peýdalary:

Aklamak: deriniň reňkini ýeňilleşdirýär, solýar we tegmilleri aýyrýar;
Garramaga garşy: kollageniň sintezini gowulandyrýar we ýygyrtlary azaldýar;
Antioksidant: erkin radikallary zyňýar we öýjükleri goraýar;
Inflamokançlyga garşy: düwürtikleriň öňüni alýar we bejerýär

Formulasiýa:

“PromaCare”-TAB, ysly häsiýetli ysy bilen birneme açyk sary suwuklykdyr.Etanolda, uglewodorodlarda, efirlerde we ösümlik ýaglarynda gaty erär.Gliserinde we butilen glikolda eräp bilmeýär.“PromaCare”-TAB, 80ºC-den pes temperaturada nebit fazasyna goşulmalydyr.3-6 aralygy pH diapazony bolan formulalarda ulanylyp bilner. PromaCare-TAB, pH 7-de aldaw serişdeleri ýa-da antioksidantlar bilen bilelikde ulanylyp bilner (görkezmeler teklip edilýär).Ulanyş derejesi 0,5% - 3%.“PromaCare”-TAB Koreýada 2%, Japanaponiýada 3% -de kwazi-derman hökmünde tassyklandy.


  • Öňki:
  • Indiki: