Sunsafe-BMTZ / Bis-Etilheksiloksifenol Metoksifenil Triazin

Gysga düşündiriş:

UVA we UVB giň spektrli süzgüç.
“Sunsafe-BMTZ” kosmetika pudagynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite döredildi.Bu molekula, fotosuratlylygy bilen meşhur bolan HydroxyPhenylTriazine maşgalasyna degişlidir.Şeýle hem iň täsirli giň spektrli UV süzgüji: UVA standartyny ýerine ýetirmek üçin “Sunsafe-BMTZ” -iň diňe 1.8% -i ýeterlikdir.“Sunsafe-BMTZ” gün şöhlesinden, gündelik ideg önümlerinden we derini ýagtylandyrýan önümlerden ybarat bolup biler.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady Sunsafe-BMTZ
CAS No. 187393-00-6
INCI ady Bis-etilheksiloksifenol metoksifenil triazin
Himiki gurluşy
Arza Gün şöhlelerinden goraýan spreý, gün şöhlelerinden goraýan krem, gün şöhlesinden ýasalan taýak
Bukja Her karton üçin 25 kg
Daş görnüşi Gowy poroşok
Derňew 98.0% min
Çözüw Oilagda ereýär
Funksiýa UV A + B süzgüji
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza Japanaponiýa: iň ýokary 3%
Asean: iň ýokary 10%
Awstraliýa: iň ýokary 10%
.B: iň ýokary 10%

Arza

“Sunsafe-BMTZ” kosmetika pudagynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite döredildi.Tinosorb S, bir wagtyň özünde UVA we UVB-ni siňdirip bilýän giň spektrli gün şöhlesiniň täze görnüşidir.Oilagda erän himiki gün şöhlesidir.Bu molekula, fotosuratlylygy bilen meşhur bolan HydroxyPhenylTriazine maşgalasyna degişlidir.Şeýle hem iň täsirli giň spektrli UV süzgüji: UVA standartyny ýerine ýetirmek üçin “Sunsafe-BMTZ” -iň diňe 1.8% -i ýeterlikdir.“Sunsafe-BMTZ” gün şöhlesinden, gündelik ideg önümlerinden we derini ýagtylandyrýan önümlerden ybarat bolup biler.

(1) Sunsafe-BMTZ ýokary SPF we gowy UVA goragy üçin ýörite döredildi

(2) Iň täsirli giň spektrli UV süzgüji

(3) GidroksiPenilTriazin himiýasy sebäpli surata düşmek mümkinçiligi

(4) SPF we UVA-PF-e eýýäm pes konsentrasiýada ýokary goşant

(5) Ajaýyp duýgurlyk häsiýetleri bolan formulalar üçin ýagda ereýän giň spektrli UV süzgüji

(6) Fotosuratlylygy sebäpli uzak wagtlap gorag

(7) Surat-durnuksyzUV süzgüçleri üçin ajaýyp stabilizator

(8) lightagtylygyň gowy durnuklylygy, estrogen işjeňligi ýok


  • Öňki:
  • Indiki: