Güneşli-BP3 / Benzofenon-3

Gysga düşündiriş:

UVA we UVB giň spektrli süzgüç.“Sunsafe-BP3”, gysga tolkunly UVB we UVA spektrinde goragly (UVB takmynan 286 nm, UVA takmynan 325 nm) iň ýokary giň spektrli sorujydyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önüm Paramete

Söwda ady Sunsafe-BP3
CAS No. 131-57-7
INCI ady Benzofenon-3
Himiki gurluşy
Arza Gün şöhlelerinden goraýan spreý, gün şöhlelerinden goraýan krem, gün şöhlesinden ýasalan taýak
Bukja Plastmassa çyzgyly süýümli deprek üçin 25kg tor
Daş görnüşi Reňkli ýaşyl sary poroşok
Derňew 97.0 - 103.0%
Çözüw Oilagda ereýär
Funksiýa UV A + B süzgüji
Ýaramlylyk möhleti 3 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza Hytaý: iň ýokary 6%
Japanaponiýa: iň ýokary 5%
Koreýa: iň ýokary 5%
Asean: iň ýokary 6%
Awstraliýa: iň ýokary 6%
.B: iň ýokary 6%
ABŞ: iň ýokary 6%
Braziliýa: iň ýokary 6%
Kanada: iň ýokary 6%

Arza

.

(2) Sunsafe-BP3, ýagda ereýän, açyk ýaşyl sary poroşok we yssyz diýen ýaly.“Sunsafe-BP3” -niň gaýtadan gurulmazlygy üçin formulada ýeterlik çözüliş üpjün edilmelidir.UV süzgüçleri Sunsafe-OMC, OCR, OS, HMS, Mentil Antranilate, Isoamyl p-Methoxycinnamate we käbir emolýentler ajaýyp erginlerdir.

(3) Aýratyn UVB sorujylar (Sunsafe-OMC, OS, HMS, MBC, Menthyl Anthranilate ýa-da Gidro) bilen bilelikde ajaýyp sorujy.

(4) ABŞ-da köplenç ýokary SPF-lere ýetmek üçin Sunsafe-OMC, HMS we OS bilen bilelikde ulanylýar.

(5) “Sunsafe-BP3” kosmetiki formulalar üçin ýeňil stabilizator hökmünde 0,5% -e çenli ulanylyp bilner.

(6) Bütin dünýäde makullandy.Konsentrasiýa maksimum ýerli kanunçylyga görä üýtgeýär.

(7) theB-de 0,5% -den gowrak Sunsafe-BP3 bolan formulalaryň etiketkasynda "Oksibenzon bar" diýen ýazgy bolmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

(8) Sunsafe-BP3 ygtybarly we täsirli UVA / UVB sorujydyr.Howpsuzlyk we netijelilik gözlegleri isleg boýunça elýeterlidir.

 


  • Öňki:
  • Indiki: