“PromaCare-MAP” / Magniý Askorbyl fosfat

Gysga düşündiriş:

Askorbin kislotasynyň fosfat esteri bolan “PromaCare-MAP” suwda eräp, yssyda we ýagtylykda durnuklydyr.Fermentler (fosfataz) bilen deridäki askorbin kislotasyna aňsatlyk bilen gidroliz edilýär we fiziologiki we farmakologiki çäreleri görkezýär.Beýleki witamin C bilen deňeşdirilende has durnukly we aňsat okislenýär, kollagen güýçlendirýär, melaniniň sintezini has täsirli saklaýar, tegmilleriň öňüni alýar, inçe çyzyklary we gyrmalary azaldýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare-MAP”
CAS No. 113170-55-1
INCI ady Magniý askorbin fosfat
Himiki gurluşy
Arza Aklaýjy krem, losyon, maska
Bukja Her karton üçin 20 kg
Daş görnüşi Mugt ak ak poroşok
Derňew 95% min
Çözüw Oilagda ereýän c witamini, Suwda ereýär
Funksiýa Derini aklaýan
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 0,1-3%

Arza

Askorbin kislotasy deride birnäçe dokumentleşdirilen fiziologiki we farmakologiki täsirleri bar.Olaryň arasynda melanogeneziň gadagan edilmegi, kollagen sinteziniň öňe sürülmegi we lipidleriň peroksidlenmeginiň öňüni almak bar.Bu täsirler belli.Gynansagam, askorbin kislotasy durnuklylygy pesligi sebäpli hiç hili kosmetiki önümlerde ulanylmady.

Askorbin kislotasynyň fosfat esteri bolan “PromaCare-MAP” suwda eräp, yssyda we ýagtylykda durnuklydyr.Fermentler (fosfataz) bilen deridäki askorbin kislotasyna aňsatlyk bilen gidroliz edilýär we fiziologiki we farmakologiki çäreleri görkezýär.

“PromaCare-MAP” -yň aýratynlyklary:

1) Suwda erän C witamini

2) heatylylykda we ýagtylykda ajaýyp durnuklylyk

3) C witamini bedende fermentler bilen dargandan soň görkezýär

4) aklaýjy serişde hökmünde tassyklandy;kwazi-dermanlar üçin işjeň madda

“PromaCare MAP” -yň täsiri:

1) Melanogeneziň we deriniň ýagtylandyryjy täsirleriniň öňüni alyş täsirleri

“PromaCare MAP” -yň düzüm bölegi bolan askorbin kislotasy melanin emele gelmeginiň inhibitory hökmünde aşakdaky çärelere eýedir.Tirozinaz işjeňligini saklaýar.Melanin emele gelişiniň irki döwründe (2-nji reaksiýa) biosintezlenýän dopa kwinony dopa azaltmak bilen melanin emele gelmegini saklaýar.Eumelanini (goňur-gara pigment) feomelanine (sary-gyzyl pigment) azaldar.

2) Kollagen sintezini höweslendirmek

Dermisdäki kollagen we elastin ýaly süýümler deriniň saglygynda we gözelliginde möhüm rol oýnaýar.Deride suw saklaýarlar we derini çeýeligi bilen üpjün edýärler.Dermisdäki kollagen we elastiniň mukdarynyň we hiliniň üýtgemegi we kollagen bilen elastin baglanyşyklarynyň garramagy bilen ýüze çykýandygy mälimdir.Mundan başga-da, UV ýagtylygynyň deridäki kollageniň azalmagyny çaltlaşdyrmak üçin kollagen azaldýan ferment bolan kollagenazy işjeňleşdirýändigi habar berildi.Bular gyrmyzy emele getirýän faktorlar hasaplanýar.Askorbin kislotasynyň kollagen sintezini çaltlaşdyrýandygy hemmelere mälimdir.Käbir gözleglerde magniý askorbin fosfatyň birleşdiriji dokumada we ýerzemin membranasynda kollagen emele gelmegine kömek edýändigi habar berildi.

3) Epidermiki öýjükleriň işjeňleşmegi

4) Okislenmä garşy täsir


  • Öňki:
  • Indiki: