PromaCare-SAP / Natriý Askorbyl fosfat

Gysga düşündiriş:

“PromaCare-SAP” çylşyrymly kosmetiki derini bejermek önümleri üçin işjeň maddadyr.Bu durnukly C witamini.Derini goraýar, ösmegine kömek edýär we daşky görnüşini gowulandyrýar.Tirozinazyň işjeňligini saklap, melanin önümçiligini togtatyň, tegmilleri aýyrýar, derini ýeňilleşdirýär, kollagen güýçlendirýär, Scavenges erkin radikallary, gyrma garşy, garramaga garşy ajaýyp.“PromaCare-VEA” bilen sinergiýa, kosmetikada durnukly.Reňkini üýtgetmek gaty kyn.Bizar etmeýän.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare-SAP”
CAS No. 66170-10-3
INCI ady Natriý askorbin fosfat
Himiki gurluşy
Arza Aklaýjy krem, losyon, maska
Bukja Folga sumkasyna 1kg tor, karton üçin 10kg tor, karton üçin 20kg tor
Daş görnüşi Ak reňkli poroşok
Arassalyk 95.0% min
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Derini aklaýan
Ýaramlylyk möhleti 3 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 0,5-3%

Arza

C witamini (askorbin kislotasy) derini goramak üçin iň köp ulanylýan antioksidantlardan biridir.Gynansagam, deriniň güne düşmegi we hapalanmak we çilim çekmek ýaly daşarky stresler aňsatlyk bilen ýok bolýar.C witamininiň ýeterlik derejesini saklamak, deriniň garramagy bilen baglanyşykly UV-erkin erkin radikal zeperlerden derini goramaga kömek etmek möhümdir.C witaminden iň ýokary peýdany üpjün etmek üçin, şahsy witaminlerde C witaminiň durnukly görnüşini ulanmak maslahat berilýär.Natriý Askorbyl fosfat ýa-da PromaCare-SAP diýlip atlandyrylýan C witaminiň şeýle durnukly görnüşlerinden biri, wagtyň geçmegi bilen täsirini saklamak bilen C witaminiň gorag aýratynlyklaryny ýokarlandyrýar.“PromaCare”-SAP, ýeke ýa-da E witamini bilen bilelikde, erkin radikallaryň emele gelmegini azaldýan we kollagen sintezini höweslendirýän täsirli (antioksidant kombinasiýa) berip biler (garramak bilen haýallaýar).Mundan başga-da, “PromaCare-SAP” deriniň daşky görnüşini gowulaşdyrmaga kömek edip biler, sebäbi surat zeperlenmelerini we ýaş tegmillerini azaldyp biler, şeýle hem saç reňkini UV zaýalanmagyndan gorap biler.

“PromaCare-SAP” C witaminiň (askorbin kislotasy) durnukly görnüşidir.Askorbin kislotasynyň (Natriý Askorbyl fosfat) monofosfat efiriniň natriý duzudyr we ak poroşok hökmünde berilýär.

“PromaCare-SAP” -yň iň möhüm aýratynlyklary:

• Deri içindäki C witamine biokonwer öwürýän durnukly provitamin

• Derini bejermek, güne ideg etmek we saç ideg önümleri üçin ulanylýan wivo antioksidant (ABŞ-da agyz beklemek üçin tassyklanmaýar)

• Kollagen önümçiligini höweslendirýär we şonuň üçin garramaga we derini ýakýan önümlerde ideal işjeňdir

• Deriniň ýagtylandyrylmagynda we ýaşa garşy bejergilerinde ulanylýan melanin emele gelişini peseldýär (Japanaponiýada 3% -de derini aklaýjy hökmünde tassyklanýar)

• Bakteriýalara garşy ýumşak işjeňligi bar we şonuň üçin agyz bejergisinde, düwürtiklere we dezodorant önümlerinde ideal işjeňdir.


  • Öňki:
  • Indiki: