“PromaCare A-Arbutin” / “Alfa-Arbutin”

Gysga düşündiriş:

“PromaCare A-Arbutin” ähli deri görnüşlerinde ýyldyrym we hatda deri reňkini ösdürýär.ALPHA-ARBUTIN, Tiroziniň we Dopanyň ferment okislenmesini saklamak bilen epidermal melanin biosintezini bloklaýar.--Glýukozid baglanyşygy, beta-arbutindäki β formadan has ýokary durnuklylygy we netijeliligi hödürleýär.Bu, bar bolan ýekeje komponentlerden has çalt we has täsirli hereket edýän, bagyr tegmillerini azaldýan we UV täsirinden soň deriniň aşgarlaşma derejesini peseldýän deriniň ýyldyrym işjeňleşmegine getirýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare A-Arbutin”
CAS No. 84380-01-8
INCI ady Alfa-Arbutin
Himiki gurluşy
Arza Aklaýjy krem, losyon, maska
Bukja Folga halta üçin 1kg, süýümli deprek üçin 25kg tor
Daş görnüşi Ak kristal tozy
Derňew 99.0% min
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Derini aklaýan
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 0,1-2%

Arza

α- Arbutin täze aklaýjy materialdyr.α- Arbutin derini çalt siňdirip biler, tirozinazyň işjeňligini saýlap saklap biler, şeýlelik bilen melaniniň sintezini bökdäp biler, ýöne epidermal öýjükleriň kadaly ösmegine täsir etmeýär we tirozinazyň özüni görkezmegine päsgel bermeýär.Şol bir wagtyň özünde, α- Arbutin deriniň pigmentiniň çökmeginiň öňüni almak we tegmilleri ýok etmek üçin melaniniň dargamagyna we bölünip çykmagyna kömek edip biler.

α- Arbutin gidrokinon öndürmeýär, zäherlenme, gyjyndyrma we derä allergiýa ýaly ters täsirleri öndürmeýär.Bu aýratynlyklar α- Arbutiniň derini aklamak we reňk tegmillerini aýyrmak üçin iň ygtybarly we iň täsirli çig mal hökmünde ulanylyp bilinjekdigini kesgitleýär.α- Arbutin derini dezinfeksiýa edip we nemlendirip, allergiýa garşy durup we zeper ýeten deriniň bejergisine kömek edip biler.Bu aýratynlyklar α- Arbutini kosmetikada giňden ulanyp bolýar.

Aýratynlyk:

Derini çalt aklamak we ýagtylandyrmak, aklamak täsiri ähli deri üçin β- Arbutinden has gowudyr.

Netijeli süýjedilen tegmiller (ýaş tegmilleri, bagyr tegmilleri, günüň pigmentasiýasy we ş.m.).

Derini goraň we UV sebäpli dörän zeperleri azaldyň.

Howpsuzlyk, az sarp etmek, çykdajylary azaltmak.Gowy durnuklylygy bar we temperatura, ýagtylyk we ş.m. täsir etmeýär.


  • Öňki:
  • Indiki: