PromaCare-MCP / Mika (we) Alýumin Gidroksid (we) Silisiýa

Gysga düşündiriş:

Silisiýa dispersiýasy gowulaşdy.Silisiýa dispersiýasyny gowulandyryň. Kemçilikleriň gowy örtülmegi.Silüpek duýgusy we uzak möhletli gowulaşmak.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare-MCP”
CAS No. 12001-26-2; 21645-51-2; 7631-86-9
INCI ady Mika (we) Alýumin Gidroksid (we) Silisiýa
Arza Basylan poroşok, gyzdyryjy, ýumşak poroşok, göz kölegesi we ş.m.
Bukja Deprek üçin 25 kg
Daş görnüşi Poroşok
Funksiýa Makiýaup
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza s

Arza

Aýratynlyklary:

Silisiýa dispersiýasyny gowulandyrmak.

Kemçilikleri gowy örtmek.

Silüpek duýgusy we uzak möhletli eşigi gowulaşdyrmak.

Mikanyň suwuklygyny ýokarlandyrmak.

Arza

Basylan poroşok, gyzdyryjy, ýumşak poroşok, göz kölegesi we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki: