“PromaCare-PO / Pirokton Olamin”

Gysga düşündiriş:

Saç önümlerinde ulanyp boljak ýeke-täk antidandruff serişdesi we antiprurit.Beden ýuwmakda giňden ulanylýar, gijilewükden dynmagyň ýokary wezipesi bar; sterilizasiýa we dezodizasiýa täsirleri bar;Kömeleklere we galyndylara giň spektrli öldüriji täsir ediň, ontine manuum we tine pedis-de bejerginiň ýokary täsiri bar. Kosmetika we bakterisidlerde konserwant hökmünde, sabyn galyňlaşdyryjy hökmünde ulanylyp bilner.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare-PO”
CAS No. 68890-66-4
INCI ady Pirokton Olamin
Himiki gurluşy
Arza Sabyn, beden ýuwmak, şampun
Bukja Süýümli deprek üçin 25 kg
Daş görnüşi Ak kristal tozy
Derňew 98.0-101.5%
Çözüw Oilagda ereýär
Funksiýa Saçlara ideg
Ýaramlylyk möhleti 1 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza Iň ýokary 0,5%

Arza

“PromaCare-PO” antibakterial işjeňligi bilen, esasanam kepekde we ýüz kepekinde parazit berýän Plazmodium ýumurtgasyny saklamak ukyby bilen meşhurdyr.

Adatça şampunda sink piridil tioketonyň ýerine ulanylýar.Şahsy ideg önümlerinde 30 ýyldan gowrak wagt bäri ulanylýar.Şeýle hem konserwatiw we galyňlaşdyryjy hökmünde ulanylýar.Pilokton olamin, pirrolidon gidroksamik kislotanyň emele gelen etanolamin duzudyr.

Kepek we seboreiki dermatit saçyň dökülmegine we inmegine sebäp bolýar.Gözegçilik astyndaky kliniki synagda, pilokton olaminiň saçyň özenini gowulandyrmak arkaly androjen alopekiýasyny bejermekde pilokton olaminiň ketokonazoldan we sink piridil tioketondan ýokarydygyny, pilokton olaminiň bolsa nebitiň bölünip çykmagyny azaldyp biljekdigini görkezdi.

Durnuk:

pH: pH 3-den pH 9 ergininde durnukly.

Atylylyk: heatylylyk üçin durnukly we ýokary temperaturanyň gysga wagty 80 above-dan ýokary.PH 5.5-7.0 şampunyndaky pirokton olamini, 40 over-dan ýokary temperaturada bir ýyl saklanandan soň durnukly bolýar.

Lightagtylyk: Göni ultramelewşe şöhleleriniň aşagynda dargamak.Şonuň üçin ony ýagtylykdan goramaly.

Metallar: Pirokton olaminiň suwly ergini, kubok we fer ionlarynyň barlygynda peselýär.

Çözüw:

Suwda 10% etanolda erkin erär;suwda surfaktantlary öz içine alýan erginde ýa-da 1% -10% etanolda ereýär;suwda we ýagda azajyk ereýär.Suwdaky ergin pH bahasyna görä üýtgeýär we kislota erginine garanyňda bitarap ýa-da gowşak esasy erginde has uly hapadyr.


  • Öňki:
  • Indiki: