Sunsafe-EHT / Etilheksil Triazon

Gysga düşündiriş:

UVB süzgüji.“Sunsafe-EHT”, 314nm-de 1500-den gowrak ýokary siňdiriş ukyby bolan ýokary täsirli UVB süzgüçidir.1okary A1 / 1 bahasy sebäpli, ýokary SPF bahasyna ýetmek üçin kosmetiki güne garşy taýýarlyklarda diňe ownuk konsentrasiýalar talap edilýär.“Sunsafe EHT” -iň polýar tebigaty, deridäki keratine gowy ýakynlyk berýär, şonuň üçin ulanylýan formulalar suwa çydamlydyr.Bu häsiýet, suwdaky doly çözülmezligi bilen hasam ösdürilýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önüm Paramete

Söwda ady Güneşli-EHT
CAS No. 88122-99-0
INCI ady Etilheksil Triazon
Himiki gurluşy
Arza Gün şöhlelerinden goraýan spreý, gün şöhlelerinden goraýan krem, gün şöhlesinden ýasalan taýak
Bukja Deprek üçin 25 kg
Daş görnüşi Ak-ak poroşok
Derňew 98.0 - 103.0%
Çözüw Oilagda ereýär
Funksiýa UVB süzgüji
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza Japanaponiýa: iň ýokary 3%
Asean: iň ýokary 5%
Awstraliýa: iň ýokary 5%
Europeewropa: iň ýokary 5%

Arza

Sunsafe-EHT, güýçli UV-B siňdiriş kuwwaty bilen ýagda erän sorujydyr.Güýçli ýagtylyk durnuklylygy, güýçli suwa garşylygy we deriniň keratine gowy ýakynlygy bar. Sunsafe-EHT soňky ýyllarda işlenip düzülen ultramelewşe siňdirijiniň täze görnüşidir.Uly molekulýar gurluşy we ýokary ultramelewşe siňdiriş netijeliligi bar.

(1) Sunsafe-EHT, 314nm-de 1500-den gowrak ýokary siňdiriş ukyby bolan ýokary täsirli UV-B süzgüçdir.1okary A1 / 1 bahasy sebäpli, ýokary SPF bahasyna ýetmek üçin kosmetiki güne garşy taýýarlyklarda diňe ownuk konsentrasiýalar talap edilýär.

(2) “Sunsafe-EHT” -iň polýar tebigaty, deridäki keratine gowy ýakynlyk berýär, şonuň üçin ulanylýan formulalar esasanam suwa çydamlydyr.Bu häsiýet, suwdaky doly çözülmezligi bilen hasam ösdürilýär.

(3) Sunsafe-EHT polýar ýaglarda aňsatlyk bilen erär.

(4) Sunsafe-EHT, supersaturasiýa netijesinde we formulanyň pH 5-den aşak düşse, uzak saklanylandan soň kristallaşyp biler.

(5) Sunsafe-EHT hem ýagtylyga gaty durnukly.Güýçli radiasiýa sezewar bolan ýagdaýynda-da diýen ýaly üýtgemän galýar.

(6) Sunsafe-EHT, adatça emulsiýanyň ýagly fazasynda erär.

 


  • Öňki:
  • Indiki: