PromaCare EC-66 / Suw, akrilamid / natriý akrilloýdimetiltaurat / akril kislotasy kopolimer

Gysga düşündiriş:

“PromaCare EC-66”, galyňlaşdyryjy hökmünde kislotaly formulasiýa ulgamlary üçin amatly anion akrilamid suw bilen dargadylan kopolimeriň täze görnüşidir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare EC-66”
CAS No. 7732-18-5, /
INCI ady Suw, akrilamid / natriý akrilloýdimetiltaurat / akril kislotasy kopolimer
Arza Masüz maskasy, düýp suw, deri losyony, jel, losyon, siňdiriji önümler, saç ideg önümleri
Bukja Deprek üçin 20 kg
Daş görnüşi Ak süýtysuwuk
Dykyzlygy (20)): 1.10-1.30
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Galyňlaşdyryjy serişdeler
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 0.05-2.0%

Arza

“PromaCare EC-66” dürli duzlaryň (natriý hlorid, magniý hlorid we ş.m.) barlygyna oňat çydap biler we pH-e bagly däldir.Aýratynam, anion galyňlaşdyryjylaryň köpüsi laýyk gelmeýän kislotaly formulalar üçin maslahat berilýär.Önüm eränsoň, galyňlaşma ukybyny ep-esli azaltmazdan, etanol bilen ýalňyş bolup biler.Önüm işlemek we eritmek aňsat, himiýa, dokma, kosmetika, nebiti gaýtadan işlemek we beýleki pudaklarda üstünlikli ulanylýar.

Önümiň öndürijiligi
1. Suwda dargadylan anion akril polimer ergini düşnükli we aýdyňdyr
2. highokary durnuklylygy, elektrolit garşylygy, giň pH bahasy we polýar çözüji garşylygy bar
3. Ulanmak aňsat, ýylatmazdan ýa-da zyýansyzlandyrmazdan göni suwa goşuň, eremek aňsat, güýçli garyjy
4. Ilki bilen ýumşak we ýylmanak deri duýgusy bar, soň bolsa güýçlendiriji we ýelmeşmeýär, suw aýratyn many berýär


  • Öňki:
  • Indiki: