PromaEssence PSO / Paeonia Suffruticosa tohum ýagy

Gysga düşündiriş:

Alfa-linolen kislotasy, linoleý kislotasy we oleý kislotasyna baý Paeonia Suffruticosa Tohum ýagy deri barýeriniň emele gelmeginiň signalizasiýa ýoluny işjeňleşdirip biler (PPARs signalizasiýa ýoluny işjeňleşdirip), deriniň öz keramidleriniň sintezine we tebigy nemlendiriji faktorlaryň öndürilmegine we deriniň öz kerpiçlerini bejeriň.Deriniň tebigy päsgelçilik funksiýasyny güýçlendiriň we bejeriň, deriniň endogen öz-özüni bejermek güýjüni gowulandyryň.Antioksidant, aklamak, ýag gözegçiligi, nemlendiriji, çişmä garşy, köşeşdiriji we beýleki täsirler.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaEssence PSO”
CAS No. 223747-88-4
INCI ady Paeonia Suffruticosa tohum ýagy
Arza Arassalaýjy ýag, dodak balzam, gün şöhlelerinden goraýan ýag, düýp ýag, derini ideg edýän ýag, degirme ýagy, beden ýagy.
Bukja Deprek üçin 4,5L tor, deprek üçin 20L tor, deprek üçin 180L tor
Daş görnüşi Açyk sary-altyn sary ýag
Otnositel dykyzlyk: 0.910-0.938
Döwülme görkezijisi: 1.465-1.490
Çözüw Oilagda ereýär
Funksiýa Tebigy ýaglar
Ýaramlylyk möhleti 1 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 0,5-50%

Arza

Alfa-linolen kislotasy, linoleý kislotasy we oleý kislotasyna baý Paeonia Suffruticosa Tohum ýagy deri barýeriniň emele gelmeginiň signalizasiýa ýoluny işjeňleşdirip biler (PPARs signalizasiýa ýoluny işjeňleşdirip), deriniň öz keramidleriniň sintezine we tebigy nemlendiriji faktorlaryň öndürilmegine we deriniň öz kerpiçlerini bejeriň.Deriniň tebigy päsgelçilik funksiýasyny güýçlendiriň we bejeriň, deriniň endogen öz-özüni bejermek güýjüni gowulandyryň.Antioksidant, aklamak, ýag gözegçiligi, nemlendiriji, çişmä garşy, köşeşdiriji we beýleki täsirler.

Paeonia Suffruticosa Tohum ýagy poli doýgun ýag kislotalaryna we dürli dermanlyk işjeň maddalara baý.Oleik kislotanyň, linoleý kislotasynyň we linolen turşusynyň gatnaşygy 1: 1: 1.5.Alfa-linolen kislotasynyň düzümi 42% -dir.27 görnüşli ýag kislotalary we 65 görnüşli beýleki ýokumly maddalar: 6 görnüşli witamin, 15 görnüşli sterol skalen, 37 görnüşli fenol, 7 görnüşli mineral element


  • Öňki:
  • Indiki: