SHINE + Glýukozidi bejermek (α + β) / Gliseril glýukozid, suw, β-glýukan, pentilen glikol, heksanediol, gidroksiasetofenon

Gysga düşündiriş:

Örän gurak çölde “Direliş otunyň” tebigy nemlendiriji syry gliserol glýukoziddir;deňiz kenaryndaky mikroorganizmler öz-özüni goraýan biologiki polisakarid maddasyny - β-glýukany bölüp çykarýarlar.Çöllerden we ummanlardan goşa nemlendiriji we abatlaýyş faktorlaryny saýlamak, genetiki taýdan döredilen bakteriýalary köp barlamak we Supramolekulýar biokataliz tehnologiýasy arkaly SHINE + abatlaýyş glýukozidini (α + β) almak, önüm tebigy güýjüň çuňňur abatlaýyş we nemlendiriji täsirlerini üpjün edýär we derini saklaýar. immun ulgamynyň deňagramlylygy, deriniň gyzarmagyny we garramagyny aýyryň, zeper ýeten päsgelçiligi we çuň myşsanyň düýbüni iki gezek bejermek.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Marka ady SHINE + Glýukozidi bejermek (α + β)
CAS No. 22160-26-5,7732-18-5,160872-27-5,5343-92-0,6920-22-5,99-93-4
INCI ady Gliseril glýukozid, suw, β-glýukan, pentilen glikol, heksanediol, gidroksiasetofenon
Arza Toner, çygly losyon, serumlar, maska
Bukja Her deprek üçin 5kg, 10kg, 25kg
Daş görnüşi Reňksiz sarymtyl suwuklyk
pH 4.5-7.0
Otnositel dykyzlyk 1.00-1.20
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Köşeşdiriji gyzyllyk, nemlendiriji, çuňňur abatlamak
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 1-10%

Arza

Örän gurak çölde “Direliş otunyň” tebigy nemlendiriji syry gliserol glýukoziddir;deňiz kenaryndaky mikroorganizmler öz-özüni goraýan biologiki polisakarid maddasyny - β-glýukany bölüp çykarýarlar.Çöllerden we ummanlardan goşa nemlendiriji we abatlaýyş faktorlaryny saýlamak, genetiki taýdan döredilen bakteriýalary köp barlamak we Supramolekulýar biokataliz tehnologiýasy arkaly SHINE + abatlaýyş glýukozidini (α + β) almak, önüm tebigy güýjüň çuňňur abatlaýyş we nemlendiriji täsirlerini üpjün edýär we derini saklaýar. immun ulgamynyň deňagramlylygy, deriniň gyzarmagyny we garramagyny aýyryň, zeper ýeten päsgelçiligi we çuň myşsanyň düýbüni iki gezek bejermek.

Netijeliligi bahalandyrmak:

Bejeriş netijeliligine baha bermek: I görnüşli kollagen düzüminiň kadalaşdyryş derejesi 18.2% boldy

Adam bedeniniň netijeliligini bahalandyrmak: gyzyllyk -45,72%, deriniň çeýeligi + 12,72%

Derrew nemlendiriji täsire baha bermek: gatlak korneýiniň suw düzümi ep-esli + 48.18%

Inflamokanç faktoryň bejergisine baha bermek: köşeşdiriji we abatlaýyş


  • Öňki:
  • Indiki: