SHINE + Tüwi Germ fermentasiýa ýagy / Oryza Sativa (Tüwi) Germ ýagy, Tokoferil asetat, Oryza Sativa (Tüwi) Däneli ýag, Bacillus Ferment

Gysga düşündiriş:

Tüwi mikroby, ýokary hilli ýag we beloga baý tüwi we bugdaýdaky ýokumly maddalaryň iň köp ýygnanýan ýeridir.Üsti ýokary hilli buferler, demirgazyk mikro fermentasiýa tehnologiýasyna esaslanyp, tüwi mikrob ýagyny almak üçin demirgazyk-gündogar Hytaýdan ýokary hilli tüwi mikroblaryny saýlap aldylar, ýerüsti işjeň molekulalary yzygiderli tertipde almak üçin Bacillus subtilisini ýokary dykyzlykly fermentasiýa üçin ulanýarlar; tertipleşdirilip, soňra belli bir gidrofil işjeň maddalary goşmak ters mikellar ulgamyny emele getirip biler, suwda erän maddalar berk örtülendir we ýeňil infiltrasiýa we güýçli infiltrasiýa ukyby bolan deri ýakynlygy bolan lipid komponentleri alynýar.Tüwi mikrob fermentlenen ýag ajaýyp antioksidant häsiýetlere eýedir, deriniň gyralaryny uzadyp, durnuklylygy we çişmä garşylygy saklap biler, derini nemlendirip we ýagtylandyryp biler we deriniň tekiz we näzik görnüşini berip biler.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Marka ady SHINE + Tüwi Germ fermentasiýa ýagy
CAS No. /, 84696-37-7, 7695-91-2, /
INCI ady Oryza Sativa (Tüwi) Germ ýagy, Tokoferil asetat, Oryza Sativa (Tüwi) Bran ýagy, Bacillus Ferment
Arza Toner, çygly losyon, serumlar, maska
Bukja Deprek üçin 50kg, 100kg, 250kg
Daş görnüşi Açyk sary suwuklyk
Peroksidiň bahasy 25.0meq 02 / kg iň ýokary
Çözüw Nebit ergini
Funksiýa Erkin däl radikallar, nemlendiriji we ýagtylandyryjy, çişmä garşy, gyrma garşy
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 10.0-99,9%

Arza

Tüwi mikroby, ýokary hilli ýag we beloga baý tüwi we bugdaýdaky ýokumly maddalaryň iň köp ýygnanýan ýeridir.Üsti ýokary hilli buferler, demirgazyk mikro fermentasiýa tehnologiýasyna esaslanyp, tüwi mikrob ýagyny almak üçin demirgazyk-gündogar Hytaýdan ýokary hilli tüwi mikroblaryny saýlap aldylar, ýerüsti işjeň molekulalary yzygiderli tertipde almak üçin Bacillus subtilisini ýokary dykyzlykly fermentasiýa üçin ulanýarlar; tertipleşdirilip, soňra belli bir gidrofil işjeň maddalary goşmak ters mikellar ulgamyny emele getirip biler, suwda erän maddalar berk örtülendir we ýeňil infiltrasiýa we güýçli infiltrasiýa ukyby bolan deri ýakynlygy bolan lipid komponentleri alynýar.Tüwi mikrob fermentlenen ýag ajaýyp antioksidant häsiýetlere eýedir, deriniň gyralaryny uzadyp, durnuklylygy we çişmä garşylygy saklap biler, derini nemlendirip we ýagtylandyryp biler we deriniň tekiz we näzik görnüşini berip biler.

Netijeliligi bahalandyrmak:

Inflamokanç faktorlaryň gadagan edilmegi: ep-esli azaldy

Nemlendiriji baha: ep-esli gowulaşdy

Haýwanlaryň synag synagyna baha bermek: kollagen düzümini netijeli saklamak


  • Öňki:
  • Indiki: