SHINE + Hamyrmaýa protein peptidi / Sakaromiýes polipeptidler, trehaloza, 1,2-pentanediol, suw

Gysga düşündiriş:

Öz-özüni ýygnamaga ukyply ion gysga peptidler, hamyrmaýa beloklaryndan tapyldy.Ulgamlaýyn synag synaglaryny, molekulýar dinamikany we kwant himiki hasaplamalaryny birleşdirip, gysga peptidleriň molekulýar gurluşy simulirlendi we ýeke molekula şiralynyň supramolekulalara kem-kemden ewolýusiýasy teoretiki hasaplamalar arkaly berildi.Şir prosesi, gysga peptidleriň iýerarhiki öz-özüni ýygnamagyny we iň soňunda alnan SHINE + hamyrmaýa belok peptidiniň ýokary arassalygy, zaýalanýan howpsuzlygy we beýleki ýörite abatlaýyş we gyrma garşy täsirleri bar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Marka ady SHINE + Hamyrmaýa protein peptidi
CAS No. 227024-35-3,99-20-7,5434-92-0, 7732-18-5
INCI ady Sakaromiýes polipeptidler, trehaloza, 1,2-pentanediol, suw
Arza Toner, çygly losyon, serumlar, maska
Bukja Çüýşe üçin 1kg
Daş görnüşi Reňksiz arassa suwuklyk
Peptidiň mazmuny 2800 minut min
Çözüw Suw ergini
Funksiýa Öýjükleriň ösüşini, gyrma garşy berkitmegi, mylaýym abatlamagy işjeňleşdiriň
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Salkyn we gurak ýerde 8-15 ° C derejesinde saklanýar
Doza 1.0-10.0%

Arza

Tüwi mikroby, ýokary hilli ýag we beloga baý tüwi we bugdaýdaky ýokumly maddalaryň iň köp ýygnanýan ýeridir.Üsti ýokary hilli buferler, demirgazyk mikro fermentasiýa tehnologiýasyna esaslanyp, tüwi mikrob ýagyny almak üçin demirgazyk-gündogar Hytaýdan ýokary hilli tüwi mikroblaryny saýlap aldylar, ýerüsti işjeň molekulalary yzygiderli tertipde almak üçin Bacillus subtilisini ýokary dykyzlykly fermentasiýa üçin ulanýarlar; tertipleşdirilip, soňra belli bir gidrofil işjeň maddalary goşmak ters mikellar ulgamyny emele getirip biler, suwda erän maddalar berk örtülendir we ýeňil infiltrasiýa we güýçli infiltrasiýa ukyby bolan deri ýakynlygy bolan lipid komponentleri alynýar.Tüwi mikrob fermentlenen ýag ajaýyp antioksidant häsiýetlere eýedir, deriniň gyralaryny uzadyp, durnuklylygy we çişmä garşylygy saklap biler, derini nemlendirip we ýagtylandyryp biler we deriniň tekiz we näzik görnüşini berip biler.

Netijeliligi bahalandyrmak:

Howpsuzlygy we netijeliligi bahalandyrmak: sitotoksikliksiz 10% aralygy

Bejeriş effektine baha bermek: 1% abatlaýyş effektine ýetip biler

Gyra garşy we berk täsir effektine baha bermek: kollagen sintezini öňe sürmek, MMP-1 mazmunyny azaltmak


  • Öňki:
  • Indiki: