Güneşli-ES / Fenilbenzimidazol Sulfon kislotasy

Gysga düşündiriş:

UVB süzgüji.
Sunsafe-ES, UV sorujy (E 1% / 1 sm) minutda ýokary täsirli UVB sorujydyr.920 takmynan 302nm töweregi, düýbüni goşmak bilen suwda erän duzlary emele getirýär.
Dogry zyýansyzlandyrylanda täsirli suwda erän UVB süzgüji.Ujypsyz doza beýleki UV süzgüçleri bilen ulanylanda SPF-ni gowulaşdyrar.Giň spektrli gün skreýerinde we goraýjy gündelik kosmetika serişdelerinde ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önüm Paramete

Söwda ady Sunsafe-ES
CAS No. 27503-81-7
INCI ady Fenilbenzimidazol sulfan kislotasy
Himiki gurluşy  
Arza Gün şöhlelerinden goraýan losyon, gün şöhlelerinden goraýan spreý, gün şöhlelerinden goraýan krem, gün şöhlesinden ýasalan taýak
Bukja Karton deprek üçin 20 kg tor
Daş görnüşi Ak kristal tozy
Derňew 98.0 - 102.0%
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa UVB süzgüji
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza Hytaý: iň ýokary 8%
Japanaponiýa: iň ýokary 3%
Koreýa: iň ýokary 4%
Asean: iň ýokary 8%
.B: iň ýokary 8%
ABŞ: iň ýokary 4%
Awstraliýa: iň ýokary 4%
Braziliýa: iň ýokary 8%
Kanada: iň ýokary 8%

Arza

(1) Sunsafe-ES, UV sorujy (E 1% / 1 sm) minutda ýokary täsirli UVB sorujydyr.920 takmynan 302nm töweregi, düýbüni goşmak bilen suwda erän duzlary emele getirýär

(2) “Sunsafe-ES” diýen ýaly yssyz, ajaýyp durnuklylygy we beýleki maddalar we gaplamalar bilen utgaşykly

(3) Ajaýyp surata düşüriş we howpsuzlyk tertibi bar

.Şonuň üçin gün şöhlelerinden goraýan formulalar UV süzgüçleriniň pes konsentrasiýalaryny ulanyp düzülip bilner

(5) Jel ​​ýa-da arassa spreýler ýaly suw esasly aç-açan gün şöhlelerinden goramak üçin amatly

(6) Suwa çydamly gün şöhleleri düzülip bilner

(7) Bütin dünýäde makullandy.Konsentrasiýa maksimum ýerli kanunçylyga görä üýtgeýär

(8) Sunsafe-ES ygtybarly we täsirli UVB sorujydyr.Howpsuzlyk we netijelilik gözlegleri isleg boýunça elýeterlidir

Neytrallaşdyrylanda suwda ereýän yssyz, ak reňkli poroşok.Suwly deslapky garyndyny taýýarlamak, soňra NaOH, KOH, Tris, AMP, Tromethamine ýa-da Triethanolamin ýaly amatly esas bilen zyýansyzlandyrmak maslahat berilýär.Köp kosmetiki maddalar bilen gabat gelýär we kristallaşmagynyň öňüni almak üçin pH> 7 görnüşinde düzülmelidir.Ajaýyp surata düşüriş we howpsuzlyk tertibi bar.“Sunsafe-ES” -iň, esasanam “Polysilicone-15” bilen bilelikde, şeýle hem bar bolan gün süzgüçleriniň kombinasiýalary bilen bilelikde SPF-iň ägirt uly güýçlenmegine sebäp bolup biljekdigi pudaga mälimdir.“Sunsafe-ES”, jel ýa-da arassa spreýler ýaly suw esasly aç-açan gün şöhlelerinden goramak üçin ulanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki: