PromaCare B-Arbutin / Arbutin

Gysga düşündiriş:

Beta-Arbutin glikozilleşdirilen gidrokinondyr.Gidrokinon glýukozid, ösümlik, kepenek, gök gül, bugdaý, armut we Kaliforniýa buckeye, Aesculus californica ýaly ösümlik görnüşlerinde duş gelýän botaniki birleşme.Häzirki wagtda iň meşhur derini akartýan we menekleri azaldýan maddadyr;Ygtybarly we täsirli.Gyjyndyrmany we ýanmagy peseldýär. Gündelik ideg, ýerleri azaltmak, garramaga garşy.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare B-Arbutin”
CAS No. 497-76-7
INCI ady Arbutin
Himiki gurluşy  
Arza Aklaýjy krem, losyon, maska
Bukja Folga sumkasy üçin 1 kg, karton üçin 10kg tor
Daş görnüşi Ak poroşok
Arassalyk 99.5% min
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Derini aklaýan
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 2-7%

Arza

“PromaCare” B-Arbutin tebigy goşa aklaýjy serişdedir.Derini arassalamak we aklamak üçin täze bir görnüş, gaty suwuk çykarmak, ekologiýa taýdan arassa proses bilen öndürilen Bearberry ösümliginiň ekstrakty.“PromaCare” B-Arbutin zäherliligi, gyjyndyrmasy, ýakymsyz ysy ýa-da Gidrokinon ýaly ters täsiri bolmadyk daşarky ulanmak üçin örän ygtybarly deri serişdesidir.Dowamly effekti bermek we gidrofil Arbutini lipofil mediýa goşmak üçin gowşuryş ulgamynda jemlenip bilner.

Goýmalar:

“PromaCare” B-Arbutin derini erkin radikallaryň ýetirýän zeperlerinden goraýar.“PromaCare” B-Arbutin, Tirosinazyň işjeňligini saklamak bilen melanin pigmentiniň emele gelmegini ýok edýän derini aklaýjy serişdedir.“PromaCare” B-Arbutin üç esasy häsiýeti berýär: akartma effektleri, garramaga garşy täsir we UVB / UVC süzgüji.“PromaCare” B-Arbutin derini aklamak, bagyr tegmilleriniň we tegmilleriň öňüni almak, güne ýanýan yzlary bejermek we melanogenezini kadalaşdyrmak üçin ulanylyp bilner.Ösümlik dermanlarynda “PromaCare” B-Arbutin çişmä garşy we antibakterial serişde hökmünde ulanyldy.Esasanam sistit, peşew çykaryjy we düwnük keseli üçin.Bakteriýa patogenleriniň wirusyny basyp ýatyrmak we bakteriýalaryň hapalanmagynyň öňüni almak üçin ulanylyp bilner, deriniň allergiki çişmesini bejermekde hem ulanylýar.

Funksiýalary:

“PromaCare” B-Arbutin derini erkin radikallaryň ýetirýän zeperlerinden goraýar.“PromaCare” B-Arbutin, Tirosinazyň işjeňligini saklamak bilen melanin pigmentiniň emele gelmegini ýok edýän derini aklaýjy serişdedir.“PromaCare” B-Arbutin esasy häsiýetleri berýär: akartmak effektleri, güne ýanýan yzlary bejermek we melanogenez, garrylyga garşy täsir we UVB / UVC süzgüji.Ösümlik dermanlarynda “PromaCare” B-Arbutin çişmä garşy we antibakterial serişde hökmünde ulanyldy.


  • Öňki:
  • Indiki: