Diklorofenil Imidazoldioxolan

Gysga düşündiriş:

Neokonazol, kömelek sterol biosintezini saklaýan we öýjük membranalarynda beýleki lipid birleşmeleriniň düzümini üýtgedýän täze imidazol fungisiddir.Candida, Histoplazma capsulatum, Blastomyces dermatitis we Coccidioides we ş.m. öldürip biler. Kepegi aýyrmak, deriniň ýagyny sterilizasiýa etmek we kadalaşdyrmak üçin önümleri ýuwmakda ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Haryt ady Diklorofenil Imidazoldioxolan
CAS No. 67914-69-6 / 85058-43-1
INCI ady Diklorofenil Imidazoldioxolan
Arza Sabyn, beden ýuwmak, şampun
Bukja Deprek üçin 20kg tor
Daş görnüşi Ak-akdan gaty
Arassalyk% 98 min
Çözüw Oilagda ereýär
Ýaramlylyk möhleti Bir ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 0,15 - 1,00%

Arza

Antifungal

Neokonazol, kömelek sterol biosintezini saklaýan we öýjük membranalarynda beýleki lipid birleşmeleriniň düzümini üýtgedýän täze imidazol fungisiddir.Candida, Histoplazma capsulatum, Blastomyces dermatitis we Coccidioides we ş.m. öldürip biler. Kepegi aýyrmak, deriniň ýagyny sterilizasiýa etmek we kadalaşdyrmak üçin önümleri ýuwmakda ulanylýar.

Nebite gözegçilik

“Nebit gözegçilik maskalarynyň” köpüsi dokalmadyk matalaryň kapilýar hadysasyna, “ýag gözegçiligi kondensasiýasy” önümdäki ownuk bölejiklere esaslanýar.Absorbs şöhle saçýar we ýüzdäki ownuk kemçilikleri örtüp biler.Bilelikde ulanylanda, ýagly derini belli bir wagtlap rahatlandyryjy görnüş bilen üpjün edip biler.Reallyöne hakykatdanam ýagy dolandyryp bilmeýär.Şahsy ideg önümleri pudagyndaky ýag sowadyjy önümleriň arasynda häzirki wagtda Dihlorofenil Imidazoldioxolan sebaceous bezleriniň bölünip çykmagyny hakykatdanam päsgel berýändigi medisina taýdan subut edildi.


  • Öňki:
  • Indiki: